Politická inzercia vo Vajnorských novinkách

27.9.2022
Politická inzercia vo Vajnorských novinkách

V súvislosti s blížiacim sa termínom volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov Vajnorské novinky umožňujú kandidátom v týchto voľbách uverejnenie politickej inzercie. 

Termín uzávierky Vajnorských noviniek je 10. októbra 2022, do tohto termínu je potrebné zaslať všetky tlačové podklady. Objednávky na inzerciu, vrátane politickej, sa prijímajú do 5. októbra 2022. Termín vydania októbrového čísla Vajnorských noviniek je 21. októbra 2022.

Cena politickej inzercie vo Vajnorských novinkách je 1,5 násobok ceny bežnej inzercie. Cenník je uvedený tu: cennik_inzercie_vn.jpg (521×803) (vajnory.sk)

 

Politickú inzerciu je možné zadať e-mailom na adrese: suskova@vajnory.sk

zdieľať