Polročné hodnotenie žiakov základnej školy

1.2.2024
Polročné hodnotenie žiakov základnej školy

Aj na vajnorskej Základnej škole Kataríny Bruderovej sa v stredu 31. januára uskutočnilo polročné hodnotenie žiakov, ktoré je obdobou polročných vysvedčení, ktoré sa odovzdávali deťom v minulosti. Výpisy polročných hodnotení nie sú verejnou listinou. Na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka, zákonných zástupcov alebo zástupcov zariadenia však škola môže vydať žiakom aj polročné vysvedčenie.

V prvom až piatom ročníku základnej školy môže mať formu klasifikácie, slovného hodnotenia alebo kombinácie klasifikácie a slovného hodnotenia. V šiestom až deviatom ročníku sú žiaci hodnotení buď iba známkou, teda formou klasifikácie, alebo môže byť klasifikačný stupeň doplnený aj slovným hodnotením, teda hodnotiacim opisom toho, ako žiaci plnili ciele vzdelávania vo vyučovacom predmete. Súhrnné hodnotenie vykonané formou slovného hodnotenia obsahuje aj informáciu o tom, či žiaci vo vyučovacom predmete splnili požiadavky na postup do vyššieho ročníka.

Pre žiakov prvých ročníkov išlo o prvé takéto hodnotenie, pre deviatakov bude zasa dôležité pre ich ďalšie štúdium na stredných školách. "Bez ohľadu na konečné známky, každú snahu žiakov v každom veku treba oceniť. Niekedy je chybou byť perfekcionistom a chcieť od detí alebo od kohokoľvek dokonalé výsledky. Dôležité je, aby deti štúdium bavilo, naučilo samostatne a hlavne kriticky myslieť tak, aby v živote neboli stratené", povedal pri tejto príležitosti starosta Mestskej časti Bratislava - Vajnory Michal Vlček.

V celom procese vyzdvihol aj prácu pedagogického zboru základných škôl. "Nie je to ale len o žiakoch, pri tejto príležitosti si málokedy uvedomíme, koľko je za tým práce pani učiteliek a učiteľov. Snaha o objektívne hodnotenie žiakov tak, aby nebolo nikomu ublížené, ale aj plno papierovania a ďalších činností. Ich náročná práca je v našej spoločnosti často nedocenená a patrí im aj pri príležitosti polročného hodnotenia žiakov veľké ďakujem", povedal Michal Vlček.

zdieľať