Pozvánka na zasadnutie Miestnej rady

5.9.2022
Pozvánka na zasadnutie Miestnej rady

Pozývame Vás na zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Bratislava -Vajnory, ktoré sa uskutoční 12. septembra 2022 (pondelok) o 8.00 hodine v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, 1. poschodie.

Návrh programu a spracované materiály budú dodané priamo na Miestnej rade.

zdieľať