Pre čisté a zdravé Vajnory

20.5.2024
Pre čisté a zdravé Vajnory

Chceli by sme našu dedinu v meste udržiavať čistú a príjemnú pre každého z nás. Preto je dôležité, aby sme sa všetci zodpovedne postarali o exkrementy našich psíkov, pretože to ovplyvňuje nielen náš každodenný život, ale aj celkovú atmosféru nášho okolia.

V tomto duchu sme vytvorili niekoľko jednoduchých pokynov, ktoré by sme radi s vami zdieľali:


🐾 Do psích košov patria iba psie exkrementy. Týmto spôsobom udržiavame naše verejné priestranstvá čisté a zabezpečujeme, aby sa naše chodníky a parky stali miestom, ktoré môžeme s radosťou využívať.

🗑️ Ak zistíte, že je psí kôš plný, prosíme, využite iný kôš v blízkosti. To nám všetkým pomáha udržiavať naše verejné priestranstvá čisté.

🚮 Nezabudnite, že psie exkrementy v sáčku patria medzi zmesový komunálny odpad. Týmto spôsobom zabezpečujeme, že odpad z našich psích prechádzok je správne zlikvidovaný a neohrozuje naše životné prostredie.


Ďakujeme za vašu spoluprácu a ohľad voči našej mestskej časti.

zdieľať