Prosíme o preparkovanie vozidiel na parkovisku na Roľníckej ul., v časti od č. 218 po č. 264

20.4.2023
Prosíme o preparkovanie vozidiel na parkovisku na Roľníckej ul., v časti od č. 218 po č. 264

Vážení občania,
vzhľadom na obnovu vodorovného dopravného značenia (parkovacích miest) na parkovisku na Roľníckej ul., v časti od č. 218 po č. 264 (od ul. Na jarku po pripojenie na štátnu cestu III/1082 na Roľníckej ul., zajtra v piatok dňa 21.04.2023, by sme Vás chceli požiadať o preparkovanie Vašich vozidiel v čase od 9:00 do 15:00.
Za porozumenie Vám vopred ďakujeme.

zdieľať