Prvé rokovanie miestneho zastupiteľstva

24.11.2022
Prvé rokovanie miestneho zastupiteľstva

Vo štvrtok 23. novembra 2022 sa po prvýkrát zišli novozvolení poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Vajnory na svojom ustanovujúcom zasadnutí.

 

Sľub zložili starosta mestskej časti Michal Vlček a deviati poslanci zastupiteľstva – Jana Besedová, Ľubica Mešková, Soňa Molnárová, Juraj Ondruška, Katarína Pokrivčáková, Martina Reháková, Stanislav Uhlár, Róbert Vajda a Juraj Zeman. Na slávnostnej časti zasadnutia vystúpila aj poslankyňa Národnej rady SR a bývala starostka Vajnor Anna Zemanová.

 

Vo svojom úvodnom vystúpení starosta Mestskej časti Bratislava - Vajnory Michal Vlček zdôraznil, že mandát, ktorý novozvoleným zástupcom mestskej časti dali občania v októbrových komunálnych voľbách je obrovskou zodpovednosťou. "Uplynulé štyri roky boli náročné a súčasná doba ukazuje, že ani ďalšie obdobie, ktoré nás čaká nebude vôbec jednoduché. Asi nemusím príliš zdôrazňovať, že žijeme v časoch energetickej krízy, vysokej inflácie, migračnej krízy a neutíchajúceho vojnového konfliktu u našich susedov", povedal.

 

"Napriek všetkému však chcem, aby sme vo Vajnoroch zostali optimistickí a som presvedčený, že spoločnými silami všetko zvládneme. Nádej mi dodáva práve to, že za tie dlhé roky poznám tak poslancov ako aj aktivitu, otvorenosť a veľké srdcia Vajnorákov. Veľmi dobre viem, že sa nich môžem vždy spoľahnúť", povedal Michal Vlček.

 

Poslankyňa Národnej rady SR a bývalá starostka Mestskej časti Bratislava - Vajnory Anna Zemanová vo svojom vystúpení vyzdvihla, že v novom zastupiteľstve je väčšina žien, čo je unikát aj v celoslovenskom merítku.

 

V ďalšej pracovnej časti poslanci zvolili členov Miestnej rady, ktorými sa stali Ľubica Mešková, Soňa Molnárová a Juraj Zeman. Okrem doterajších stálych komisií vznikla aj nová komisia pre deti a mládež.

 

Poslanci zvolili predsedov a členov týchto komisií a venovali sa aj ďalším organizačným záležitostiam samosprávy.

 

Ďalšie riadne pracovné zasadnutie miestneho zastupiteľstva sa uskutoční v stredu 21. decembra 2022.

 

Zvolení predsedovia komisií:

Komisia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva

Soňa Molnárová

 

Komisia finančná a správy majetku

Katarína Pokrivčáková

 

Komisia športu a voľnočasových aktivít

Róbert Vajda

 

Komisia kultúry a zahraničných stykov

Ľubica Mešková

 

Komisia výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia

Stanislav Uhlár

 

Komisia detí a mládeže

Jana Besedová

 

Komisia pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť funkcií

Soňa Molnárová

 

Mandátová komisia

Juraj Ondruška

 

Zvolení členovia komisií:

 

Komisia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva

Jana Besedová

Martina Reháková

Tibor Kráľ

Andrea Vajdová

Marcela Virágová

Ján Krištofič

Jana Grebečiová

Mária Horváthová

Iveta Izakovičová

 

Komisia finančná a správy majetku

Jana Besedová

Soňa Molnárová

Juraj Zeman

Peter Bielik

Ľubomír Krištofič

Ján Mihálik

Marek Mrva

Jozef Škultéty

Martin Tvrdoň

 

Komisia športu a voľnočasových aktivít

Martina Reháková

Ľubica Mešková

Jana Besedová

Martin Meško

Norbert Hudcovský

Adam Granák

Miroslav Darnadi

Marian Zeman

David Jakubáč

 

Komisia kultúry a zahraničných stykov

Katarína Pokrivčáková

Soňa Molnárová

Jana Besedová

Mikuláš Sivý

Gabriela Zemanová

Ivan Štelár

Katarína Kubovičová Sroková

Erika Surányiová Berenčiová

Viera Slezáková

Milan Baďo

 

Komisia výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia

Juraj Zeman

Róbert Vajda

Marián Pokrivčák

František Slezák

Matúš Gondek

Ľubomír Lapšanský

Jakub Jakubáč

Peter Belobrad

 

Komisia detí a mládeže

Martina Reháková

Marcela Virágová

Róbert Vajda

Dávid Lenčo

Simona Besedová

Leo Vlček

Iveta Petergáčová

Martin Cintavý

Predseda školského parlamentu Základnej školy Kataríny Bruderovej

 

Komisia pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť funkcií

Juraj Ondruška

Róbert Vajda

 

Mandátová komisia

Róbert Vajda

Juraj Zeman

 

Záznam z rokovania miestneho zastupiteľstva si môžete pozrieť tu:

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1289394158560283

 

zdieľať