Schéma výlepových plôch pre voľby do OSO a voľby do OSK 2022

29.9.2022
Schéma výlepových plôch pre voľby do OSO a voľby do OSK 2022

Na území mestskej časti Bratislava-Vajnory sú pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia v sobotu 29. októbra 2022, pre kandidujúce subjekty na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane určené osobitné plochy označené textom „Mestská časť Bratislava-Vajnory“ na vyhradených miestach nasledovne:

1. Roľnícka ulica (oproti miestnemu úradu)

2. Rybničná ulica (pri bytovom dome 61B pri potravinách)

3. Ulica Alviano (v športovom areáli)

zdieľať