„Seniori, zbystrite pozornosť“ – preventívny program v spolupráci so Slovenskou poštou

9.1.2023
„Seniori, zbystrite pozornosť“ – preventívny program v spolupráci so Slovenskou poštou

Za 11 mesiacov roku 2022 prišli seniori podvodným konaním celkovo o finančnú hotovosť vo výške 1,6 milióna Eur a to aj napriek neustálim preventívnym aktivitám Policajného zboru.

Keďže sa podvodníci nevzdávajú, pripravil Policajný zbor spolu so Slovenskou poštou  preventívny program „Seniori, zbystrite pozornosť“. Tento program je zameraný na seniorov, ktorí nenavštevujú verejné podujatia a združenia, ktorí žijú často osamelo, a tak sa k ním informácie o podvodných konaniach často nedostávajú.

Policajní preventisti v sprievode poštového doručovateľa budú oslovovať priamo seniorov, ktorí by sa mohli stať obeťami podvodných konaní a apelovať na ostražitosť v záujme ochrany ich majetku. Práve poštoví doručovatelia sú seniorom dôverne známi a stávajú sa dôležitými kontaktnými osobami, aby táto preventívna aktivita bola cielená na tých najzraniteľnejších.

Polícia však naďalej apeluje na občanov, aby svojich starších príbuzných, ale aj ďalších starších osamelých ľudí v svojom okolí upozornili na tieto podvodné konania, a tak prispeli k ich ochrane.

Policajný zbor vyzýva občanov, najmä seniorov:

- aby boli obozretní voči neznámym osobám, ktoré ich telefonicky kontaktujú z rôznych príčin a žiadajú od nich peniaze,

- aby si overili všetky skutočnosti, ktoré im neznáma osoba uvedie počas rozhovoru u svojich príbuzných alebo iných osôb, ktorým dôverujú,

- aby nevyberali svoje finančné úspory pre cudzie osoby zo svojich účtov a nedávali peniaze osobám, ktoré nepoznajú,

- aby nevpúšťali cudzie osoby na svoj pozemok, do svojich príbytkov,

- aby boli opatrní pri internetových nákupoch a overili si predajcov e-shopov,

- aby nezdielali svoje osobné údaje, údaje k účtom, prístupové heslá a podobne.

V prípade, ak máte podozrenie z podvodného konania, ihneď kontaktujte Policajný zbor na čísle 158.

zdieľať