Uvítanie malých Vajnorákov do života

1.12.2023
Uvítanie malých Vajnorákov do života

Vo štvrtok, 30.11. 2024 sa v obradnej sieni miestneho úradu uskutočnilo slávnostné uvedenie nových občanov našej mestskej časti do života, ktorí sa narodili v druhej polovici tohto roku. Zástupkyňa starostu Vajnor Soňa Molnárová prijala do veľkej rodiny Vajnorákov deťúrence Michala, Šimona, Mateja, Mateja, Luciu, Liama, Jakuba, Andreu, Linu, Vanesu, Dominika, Natáliu, Rastislava, Magdalénu a Denisa.

Rodičom želáme v ich peknom a zodpovednom poslaní v prvom rade veľa lásky, radosti, ale aj trpezlivosti a elánu!

zdieľať