Vajnorské divadlo pripravuje svoje inscenácie na Šaldovej ulici

6.2.2024
Vajnorské divadlo pripravuje svoje inscenácie na Šaldovej ulici

K skúšobnému procesu samotnej inscenácie Vajnorského divadla patrí aj návrh scény, kostýmov a ich následná výroba. Táto realizácia zaberie mnoho času, hodín a financií.

Vďaka spolupráci Vajnorského divadla a Mestskej časti Bratislava-Vajnory sa tento proces odohráva v priestoroch bývalej materskej škôlky na Šaldovej ulici, kde Vajnorské divadlo našlo svoje zázemie. 

Priestor nie len pre samotné študovanie jednotlivých divadelných hier a projektov z repertoáru Vajnorského divadla, ale aj skladové priestory pre uskladnenie kulís, kostýmov, rekvizít, či ich samotnú výrobu. Nahliadnuť do zákulisia, alebo zúčastniť sa na niektorej zo zložiek Vajnorského divadla, môžete každý piatok od 19:00 a sobotu od 10:00.

Divadlo vo svojich radoch uvíta každého, kto má akýmkoľvek spôsobom chuť zapojiť sa do jeho rôznorodých činností. 

Viac o Vajnorskom divadle v aktuálnej divadelnej sezóne sa dočítate v online vydaní Vajnorských noviniek.

zdieľať