Verejné osvetlenie - nový systém nahlasovania podnetov

Verejné osvetlenie - nový systém nahlasovania podnetov

Dňa 1. 1. 2024 spúšťa spoločnosť Technické siete Bratislava, a.s. nový systém pre nahlasovanie podnetov, ktorý  umožní efektívne a bezpečne zaznamenávať Vaše podnety a otázky. Zároveň zaviedli nové telefóne číslo na poskytovanie lepšej a rýchlejšej komunikácie, ktoré bude dostupné 24/7.

 

1. Nový systém nahlasovania podnetov:

Nový formulár na nahlasovanie podnetov bude k dispozícii na webovej stránke Podnety (tsb.sk) ako aj na bratislavskej stránke https://www.bratislava.sk/zivotne-prostredie-a-vystavba/verejne-osvetlenie.

 

Tento jednoduchý a prehľadný formulár, ktorý kliknutím na Nahlásenie podnetu na verejné osvetlenie (bratislava.sk), kde sa otvorí mapa, vám umožní pohodlne poslať vaše podnety a otázky. Priblížením sa zobrazia svetelné body a ďalším priblížením sa zobrazia aj čísla svetelných bodov. V prípade presnej identifikácie svetelného miesta (bodu), sa po kliknutí naň otvorí nahlasovací  formulár. Stačí vyplniť potrebné informácie a Technické siete Bratislava, a.s.  sa postará o rýchlu odozvu.

 

2. Nové telefóne číslo: 

Nové telefóne číslo 02/323 323 320800 555 575 - je odteraz k dispozícii pre všetky Vaše otázky, podnety a informácie. Operátori sú pripravení vám poskytnúť pomoc a odpovedať na vaše otázky. 

 

Veríme, že tieto nové možnosti nám prinesú pohodlnejšiu komunikáciu.

zdieľať