Vodovodná sanácia

26.10.2023
Vodovodná sanácia

Od pondelka 30.10.2023 bude na ul. Šutrákova prebiehať sanácia havarijného stavu vodovodného potrubia.

Prvá etapa bude trvať do 15.11.2023, budú sa vykonávať práce hlavne v križovatke s ul. Pri starom letisku, v druhej etape na Šutrákovej ul., v tretej Dorastenecká ul. Počas prác bude Dorastenecká obojsmerná, zabezpečený vjazd budú mať obyvatelia ulíc ako i posádky OLO.

  1. Etapa: 30.10.2023 – 16.11.2023
  2. Etapa: 17.11.2023 – 31.12.2023
  3. Etapa: V závislosti od počasia

 

Od 30.10.2023 budú obmedzenia na ul. Pri starom letisku, kedy bude doprava obmedzená v jednom jazdnom pruhu z dôvodu prác na sanácii havarijného stavu vodovodného potrubia.

Doprava podľa schválených výkresov dočasného dopravného značenia bude značená obchádzkou a zabezpečená obojsmernou premávkou na ul. Dorastenecká, ktorá bude značená ako slepá cesta.

 

Obyvatelia dotknutých ulíc budú mať povolený na svoje nehnuteľnosti, ako aj obsluha OLO.

 

Prosíme občanov, aby sa vyhli úseku na ul Pri starom letisku križovatka so Šutrákovou v období 2 týždňov!

V prípade otázok prosím kontaktujte stavbyvedúceho p. Šimčíka – 0902 969 181

Informácie budú zverejnené v najbližších dňoch aj na https://www.bvsas.sk/

 

zdieľať