Vyhodnotenie participatívneho rozpočtu 2024

5.4.2024
Vyhodnotenie participatívneho rozpočtu 2024

Mestská časť Bratislava - Vajnory tento rok organizuje participatívny rozpočet podľa nových pravidiel schválených vo všeobecne záväznom nariadení. Cieľom je vyššia transparentnosť, väčšia participácia občanov a podpora projektov, ktoré najmä zlepšujú životné prostredie, ochraňujú kultúrne dedičstvo a skvalitňujú život obyvateľov Vajnor.

Občania mohli prostredníctvom formulára zverejneného na webe a Vajnorských novinkách a vlastných priložených prezentácií prihlasovať projekty do 15. februára 2024. Prihlásené boli štyri.

Hlasovanie prebehlo od 1. do 31. marca 2024, či už elektronicky alebo v podateľni prostredníctvom hlasovacieho lístka zverejneného v tlačenom vydaní Vajnorských noviniek.

Do hlasovania sa zapojilo 126 občanov a výsledky sú nasledovné:

1. Revitalizácia okolia kaplnky na križovatke s Roľníckou a Rybničnou ulicou - 78 hlasov, 61,9%

2. Výsadba kruhu na križovatke ulíc Dorastenecká a Rybničná 30 hlasov, 23,8%

3. Uvítacia vstupná tabuľa do Vajnor v smere z Chorvátskeho Grobu - 10 hlasov 7,9%

4. Masážny akupresúrny chodník - 8 hlasov, 6,4%

Na základe objemu finančných prostriedkov vyčlenených na participatívny rozpočet sa realizovať budú Revitalizácia okolia kaplnky na Roľníckej ulici a výsadba kruhu na križovatke ulíc Dorastenecká a Rybničná.

Podrobnosti o Vajnorskom participatívnom rozpočte a prihlásených projektoch nájdete TU.

zdieľať