Zberný dvor

10.11.2022
Zberný dvor

Predĺženie prevádzky zberného dvora na BRKO v obvyklých otváracích hodinách zatiaľ na neurčito podľa potreby a vývoja počasia.

Ukončenie prevádzky bude včas oznámené.

zdieľať