Zmena stránkových hodín stavebného úradu - máj

9.5.2024
Zmena stránkových hodín stavebného úradu - máj

V máji Stavebný úrad mestskej časti Bratislava - Vajnory z organizačno - technických dôvodov pokračuje so stránkovými hodinami len v pondelky a stredy. V piatok stránkové hodiny nebudú.

Zamestnanci však budú k dispozícii pre občanov na svojich telefónnych číslach a e-mailoch:

VEDÚCA ODDELENIA STAVEBNÉ, ŽP, ÚP A DOPRAVY
Ing. arch. Ingrid Krumpolcová
email: krumpolcova@vajnory.sk
telefón: 02/ 212 95 221


STAVEBNÝ ÚRAD
Mgr. Jana Suchá
email: sucha@vajnory.sk
telefón: 02/ 212 95 224

Ing. arch. Peter Choluj
email: choluj@vajnory.sk
telefón: 02/ 212 95 227

Ing. arch. Irena Dorotjaková
email: dorotjaková@vajnory.sk
telefón: 02/ 212 95 225

zdieľať