Ak ste nedostali vrecia na nový triedený zber, zastavte sa na úrade

30 júl 2020

Radi by sme informovali všetkých občanov, ktorým neboli doručené vrecia na triedený odpad v rámci zmeny systému zberu odpadov aby sa zastavili na miestnom úrade v stránkových hodinách.

Stránkové hodiny :
Pondelok: 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Streda: 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Piatok: 8.00 – 12.00

Pracovníci OLO - Odvoz a likvidácia odpadu vám zaslali sms správu s identifikačným kódom. Kód je potrebné predložiť pracovníkom úradu. Na základe verifikácie kódu vám budú vydané vrecia na odpad.