Ako a kam nahlásiť nefunkčné verejné osvetlenie?

25 október 2021

Problematiku správy, prevádzky a údržby systému osvetlenia v Bratislave upravuje Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 9/1998 o verejnom osvetlení na území hlavného mesta. Všetky poruchy verejného osvetlenia môžu občania nahlásiť na dispečing spoločnosti Siemens, ktorý na základe zmluvy s mestom prevzal aj nepretržitú 24-hodinovú službu na tel. čísle: +421 263 810 151 alebo https://www.slm.lighting/hsvo/p.index.jsp

Pre lepšiu orientáciu je možné nájsť príslušné číslo VO na priložených mapových podkladoch.