Bratislava začína so zberom kuchynského bioodpadu v Lamači

24 september 2021

Hlavné mesto SR Bratislava v spolupráci so spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) zavádza zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. Bratislava má zo zákona o odpadoch povinnosť zabezpečiť triedenie bioodpadu najneskôr do roku 2023Projekt začína v mestskej časti Lamač v mesiacoch september a október 2021 a v roku 2022 ho postupne implementujeme vo všetkých mestských častiach Bratislavy.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe spoločnosti OLO a.s.