BVS odstaňuje poruchu na Roľníckej ulici

25 január 2022

Bratislavská vodárenská spoločnosť ohlásila na Roľníckej ulici poruchu na vodovodnej sieti pri dome č. 227.

V opise poruchy je uvedené, že voda vyteká na cestu, tak zvýšte pri prejazde opatrnosť. /aktualizácia - uvedené miesto je ohradené a komunikácia je preto zúžená a za uvedeným miestom je prechod pre chodcov/

Porucha je v smere do mesta.

Ďakujeme za pochopenie.