10. ročník súťaže Kataríny Brúderovej: Všetky detské talenty, prihlasujte sa!

20 február 2020

Občianske združenie Podobenka z Vajnor s podporou mestskej časti Bratislava-Vajnory vyhlasuje 10. ročník
verejnej výtvarnej, literárnej a speváckej súťaže detí základných škôl CENA KATARÍNY BRÚDEROVEJ, ktorá sa uskutoční v nedeľu 24. mája 2020 o 16.00 hod. v Dome kultúry vo Vajnoroch.

Hlavným poslaním Ceny Kataríny Brúderovej je popri spomienke na našu významnú rodáčku zachovanie a rozvíjanie živých tradícií Vajnor, nachádzanie pokladov skrytých v pamäti starších Vajnorákov, objavenie talentov medzi mladšou generáciou, vytvorenie možnosti predstaviť svoje dielo, resp. vystúpiť s ním pred obecenstvom, ale najmä vytvorenie pozitívneho vzťahu k staršej generácii, histórii a tradíciám obce a zachovanie, rozvíjanie a podpora hmotného i nehmotného kultúrneho dedičstva Vajnor a jeho propagácia.

Bližšie informácie: Gabriela Zemanová, predsedníčka OZ Podobenka z Vajnor, kontakt: 0905 201 464

Všetky detské talenty, prihlasujte sa!

Vyhlásenie súťaže TU.

Prihláška a podmienky súťaže TU.