Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je potrebné podať na magistráte hl. m. SR Bratislavy do 31. januára 2020

17 január 2020

Priznanie k dani z nehnuteľností podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku.

Predmetom dane z nehnuteľností je:

  • daň z pozemkov,
  • daň zo stavieb,
  • daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

Daň z nehnuteľností sa vzťahuje na fyzické aj právnické osoby (napr. s.r.o., a.s.).

KDE A AKO PODAŤ PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ V BRATISLAVE?

Daň z nehnuteľností spravuje v Bratislave Magistrát hlavného mesta na základe štatútu hlavného mesta, a to Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií, so sídlom na Blagoevovej ulica č. 9, P.O.BOX 76, 850 05 Bratislava 55.

Hlavné mesto vyjde Bratislavčanom v ústrety a za účelom podania daňového priznania pridá stránkové hodiny. Posledný týždeň bude možné vybaviť podanie počas každého pracovného dňa.

Stránkové dni a hodiny budú nasledovné:

Pondelok: 8:00 - 12:00; 12:30 - 17:00 (stránkový deň)

Utorok: 8:00 - 12:00; 12:30 - 16:00 (stránkový)

Streda: 8:00 - 12:00; 12:30 - 17:00 (stránkový deň)

Štvrtok: 8:00 - 12:00; 12:30 - 16:00 (stránkový deň)

Piatok: 8:00 - 12:00; 12:30 - 15:00 (stránkový deň)

Priznanie k dani z nehnuteľností je možné podať klasicky poštou, osobne alebo elektronickou formou.

Podrobné informácie ako aj formuláre a tlačivá si môžu daňovníci pozrieť a stiahnuť z webovej stránky hlavného mesta https://bratislava.sk/sk/dan-z-nehnutelnosti alebo z webového portálu www.esluzbyba.sk. K elektronickému podaniu dane z nehnuteľností je potrebné disponovať elektronickým občianskym preukazom.

Podrobnejšie informácie nájdete tiež na: https://bratislava.sk/sk/sprava/do-konca-januara-je-potrebne-podat-danove-priznanie-k-dani-z-nehnutelnosti-2

Zdroj: bratislava.sk