Harmonogram pristavenia kontajnerov na veľkoobjemový a drobný stavebný odpad v rámci jarného a jesenného upratovania v MČ Bratislava - Vajnory na rok 2017

Od Vajnory
19.2.2016
Harmonogram pristavenia kontajnerov na veľkoobjemový a drobný stavebný odpad v rámci jarného a jesenného upratovania v MČ Bratislava - Vajnory na rok 2017

Harmonogram pristavenia kontajnerov v rámci jarného upratovania

Jar 2017

 

24. – 25.03.2017               3 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 2,5 m3   dr. stav. odpad)         
31. – 01.04.2017  3 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 2,5  m3   dr. stav. odpad)
07. - 08.04.2017    3 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 2,5  m3   dr. stav. odpad)
2 ks  7m Vajnorské jazerá
21. –  22.04.2017      

3 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 2,5 m3   dr. stav. odpad) 
2 KS 7m 2 bytovky na Rybničnej ul. č. 61 (oproti BEZ-ke)

28. – 29.04.2017

3 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 2,5  m3   dr. stav. odpad)

 

 

Harmonogram pristavenia kontajnerov v rámci jesenného  upratovania

Jeseň 2017

08. – 09.09.2017  3 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 2,5 m3   dr. stav. odpad)
22. – 23.09.2017  3 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 2,5 m3   dr. stav. odpad)
29.09. – 30.09. 2017

3 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 2,5 m3   dr. stav. odpad)

2 ks  7m Vajnorské jazerá

06. – 07.10.20173 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks ,5 m3   dr. stav. odpad)
13. – 14.10.2017

  3 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 2,5 m3   dr. stav. odpad)

  2 KS 7m bytovky na Rybničnej ul. č. 61 (oproti BEZ-ke)

Kontajnery budú pristavované vždy v piatok v dopoludňajších hodinách na zberný dvor na zelený odpad na ul. Pri pastierni (s výnimkou kontajnerov pristavených na Vajnorských jazerách, a bytoviek na Rybničnej ul. ktorých umiestnenie určí objednávateľ) a vývoz sa uskutoční v nasledujúci pondelok.

Ľubomír Krištofič, vedúci oddelenia hospodárskej správy MČ Bratislava – Vajnory

 

zdieľať