Harmonogram pristavenia kontajnerov v rámci jesenného upratovania

Od Vajnory
10.9.2015
Harmonogram pristavenia kontajnerov v rámci jesenného upratovania

Jeseň 2015

18. – 19.09.20153 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 2,5 m3  dr. stav. odpad)
25. – 26.09.20153 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 2,5 m3  dr. stav. odpad)
02. – 03.10.2015

3 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 2,5 m3  dr. stav. odpad)

2 ks  7m3  Vajnorské jazerá

09. – 10.10.20153 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 2,5 m3  dr. stav. odpad)
16. – 17.10.2015

3 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 2,5 m3  dr. stav. odpad)

2 KS 7m 2 bytovky na Rybničnej ul. č. 61 (oproti BEZ-ke)

Kontajnery budú pristavované vždy v piatok v dopoludňajších hodinách na zberný dvor na zelený odpad na ul. Pri pastierni (s výnimkou kontajnerov pristavených na Vajnorských jazerách, a bytoviek na Rybničnej ul., ktorých umiestnenie určí objednávateľ) a vývoz sa uskutoční v nasledujúci pondelok.           

Ľubomír Krištofič

vedúci oddelenia hospodárskej správy

zdieľať