Hlasovanie za študentské práce v Dome kultúry Vajnory

17 január 2023

V pracovných dňoch od 18.januára do 2.februára 2023 od 16.00 do 21.00 a počas referenda, mimoriadne, v sobotu od 7.00 do 22.00, bude pokračovať výstava prác študentov z STU v Dome kultúry Vajnory.

Prácam, ktoré sa vám budú páčiť budete môcť odovzdať svoj hlas do hlasovacej urny v Prešíku a prvé tri najlepšie práce budú ocenené.

Na oficiálnej prezentácií k výstave, v piatok 13.januára, ste mohli vidieť, že spolupráca s STU priniesla nové pohľady a vízie na rozvoj Vajnor.

Mestská časť si spoločne so študentami pred časom zadefinovala viaceré odborné okruhy, ktoré budú pre našu lokalitu užitočné. Vybrané boli vysoko aktuálne a dôležité témy, ako sú urbanizmus, rozvoj, doprava, pamiatky, technologické riešenia, zelené témy, vodozádržné opatrenia a energetika budov a stavieb.

Teší nás, že Vajnory sú jednou z mála samospráv, ktorá sa venuje práci s univerzitami a ich študentmi, pretože tieto partnerstvá nám pomôžu pozerať sa problematiku rôznych tém a rozvoj mestskej časti z rôznych pohľadov a môžu priniesť riešenia aj do budúcnosti.