Knižnica je opäť otvorená v režime "cez okienko"

10 január 2022

Vážení čitatelia a čitateľky, 

po sviatkoch a prázdninách je opäť otvorená knižnica. Tešíme sa tomu a chceme, aby sme daný stav zachovali. Potrebujeme k tomu urobiť všetko, čo sa dá, aby návšteva  knižnice bola dostatočne bezpečná. 

Budeme požičiavať a vymieňať knihy v osvedčenom režime „cez okienko“ pri vchode do knižnice. Našou jedinou prioritou v nastávajúcom období  je, aby knižnica ostala otvorená a dostupná!

Ďakujeme čitateľom a čitateľkám za pochopenie, trpezlivosť, spolupatričnosť  a dodržiavanie protipandemických opatrení /nosenie rúšok, respirátorov/ v spoločných vnútorných priestoroch. Vydržme, prosím, spoločne  tento čas, a odmenou nám bude prístup ku knihám, aj vďaka katalógu kníh na tejto stránke.