Knižnica otvorená

31 január 2021

Od 1. februára 2021 bude knižnica Vajnory opäť poskytovať svoje služby, a to vo forme výdaja vopred objednaných titulov. Želané knihy si prosím objednajte mailom, sms alebo telefonicky,  a uveďte aj dátum čas, kedy si ich prídete vyzdvihnúť.
Ďakujeme, že aj pri vyzdvihovaní objednaných kníh dbáte na bezpečnosť a dodržiavate odstupy, dezinfekciu rúk a nosenie rúška. 

Hodiny pre verejnosť :

  • pondelok : 14,00 – 19,00
  • utorok – piatok :  14,00 – 18,00

Kontakt : email  :      kniznica@vajnory.sk

              telefón   :     0911988710