Kultúrny program pri príležitosti mesiaca úcty k starším

18 október 2021

Vážení seniori,
pozývame vás na koncert Otta Weitera a Petry Maxin, ktorý sa uskutoční k príležitosti mesiaca úcty k starším v utorok 19. októbra 2021 o 15:00 h v Dome kultúry  vo Vajnoroch.
Podujatie prebehne v režime OTP. Vstup je voľný. Srdečne Vás pozývame.