Na Roľníckej pri č. 209 prebiehajú opravy poruchy vedenia na vodovodnej sieti

14 február 2020

Dôvodom je, že na vozovku vyviera voda a prebiehajú opravy poruchy vedenia na vodovodnej sieti.

Poruchu odstraňuje zmluvný partner  BVS a.s. - INFRA SERVICES a.s., opravy vodovodných a stokových sietí.

Ospravedlňujeme sa vopred vodičom za obmedzenú premávku.