Nové opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s COVID-19 platné od 15.10.2020