Nové opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19 v Bratislavskom kraji od 14.09.2020 do odvolania

14 september 2020

Regionálny úrad vydal nasledovné opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19 v Bratislavskom kraji:

  • zakazuje sa usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či akejkoľvek inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 100 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 50 osôb (Výnimku z tohto zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v čase začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín).
  • zakazuje sa usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či akejkoľvek inej povahy v čase od 23.00 h do 06.00 h nasledujúceho dňa (Výnimku z tohto zákazu majú svadby s celkovým počtom účastníkov do 30 osôb).

​Tieto zákazy sa nevzťahujú na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a zasadnutia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona

  • plavárne a kúpaliská v týchto častiach musia obmedziť kapacitu týchto prevádzok na 50 percent.
  • zariadenia spoločného stravovania, teda reštaurácie, bary, kaviarne, vinárne či hostince vrátane takých, ktoré súčasne slúžia aj pre zábavu, teda diskotéky, herne, nočné a tanečné kluby, môžu byť otvorené do 23.00 h s výnimkou svadieb s celkovým počtom účastníkov do 30 osôb.
  • poskytovatelia sociálnych služieb sú podľa nariadenia hygienika povinní zabezpečiť zákaz návštev v interiérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti s výnimkou návštevy kňazov s cieľom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim.
  • všetkým cirkvám a predstaviteľom cirkví sa nariaďuje v Bratislave vo všetkých mestských častiach a v okresoch Malacky, Senec a Pezinok prijatie takých opatrení, aby sa minimalizovala možnosť šírenia nového koronavírusu pri organizovaní cirkevných akcií a obradov.
  • neodporúča sa ani organizovať hromadné podujatie určené pre seniorov v akomkoľvek počte.
  • neodporúča sa ani organizovať rodinné oslavy a posedenia.
  • obyvateľstvu sa odporúča absolvovať očkovanie proti sezónnej chrípke a bakteriálnym pneumóniám.

Opatrenia sú účinné od 14. 09. 2020 do odvolania.