Nové stojisko separovaného zberu

18 december 2019

Separovaný zber odpadu je problém, s ktorým bojujú všetky bratislavské mestské časti, nielen Vajnory. Stáva sa pravidlom, že stav kontajnerových stojísk triedeného zberu, najmä po víkende, je žiaľ v nevyhovujúcom stave. Vo viacerých obciach sa pokúšajú problém s verejnými miestami na zber odpadu riešiť uzatvárateľnými kontajnerovými stojiskami.

Ako pilotný projekt určenia miesta pre stojisko separovaného zberu, bolo práve stojisko na ulici Uhliská.  Miesto bolo vybrané na základe skutočnosti, že ide o problematické miesto na zber odpadu vo Vajnoroch a požiadavka na jeho riešenie bola aj medzi víťazmi hlasovania v  participatívnom rozpočte. Na jeho úpravu využil MÚ Bratislava - Vajnory prostriedky z participatívneho rozpočtu v sume 3 000 eur a prostriedky z územných dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2019 v sume 4 486 eur. Zvyšok bolo potrebné dofinancovať z rozpočtu MÚ. Pri zabezpečení výstavby sme sa snažili využívať hlavne služby miestnych firiem, ktoré nám zároveň ponúkli aj najvýhodnejšie ceny. Stojisko na ulici Uhliská bolo obnovené z viacerých dôvodov. Samotné stojisko nebolo, až doteraz, nijako zabezpečené. Preto sa  častokrát stávalo, že na miesto zberu, ktoré je určené pre tunajších občanov, zvážali svoj odpad aj ľudia zo širokého okolia, alebo okoloidúci. Nehovoriac o bezdomovcoch, ktorí na mieste častokrát zanechávali po sebe neporiadok a pod. A teda výsledkom boli takmer vždy porozhadzované smeti, čo bolo pre okolitých obyvateľov pochopiteľne nepríjemné.

Cieľom je preto je podporiť vo Vajnoroch dôslednejšie triedenie odpadu, zaručiť v tejto lokalite väčší poriadok, ako aj zlepšiť estetický vzhľad stojiska.

Ďalším krokom, smerujúcim k podpore ekologického a príjemného vzhľadu tohto miesta, bude vybudovanie záhonu zo sukulentov na streche stojiska. Tie nie sú náročné na starostlivosť, potrebujú minimum pôdy a vody. Sukulentný záhon čistí vzduch a zadržiava nepríjemné prachové častice, ktoré sa na takýchto miestach vyskytujú. Udržiava zároveň určitú mieru vlhkosti, čo zlepšuje kvalitu vzduchu v jeho okolí počas horúcich letných dní. Kvitnúca časť sukulentov je tiež dokonalým lákadlom pre mnohé druhy užitočného hmyzu, napríklad včely medonosné. K  zelenej streche je rovnako okolo stojiska naplánovaná aj výsadba popínavých rastlín.