Obchádzková trasa smerom na Čiernu Vodu

22 jún 2020

V piatok 19. júna 2020 bola spustená dočasná obchádzková trasa, ktorá je potrebná z dôvodu budovania napojenia budúcej križovatky Čierna Voda na budúcu cestu III/1082.

Podrobnejšie informácie nájdete v schéme dočasného dopravného značenia v prílohe.