Obmedzenie odberu stavebného odpadu na zbernom dvore v MČ Bratislava – Rača,

10 jún 2022

Vážení návštevníci zberného dvora Rača, ktorí slúži aj obyvateľom Vajnor,

od stredy 8.6.2022 až do odvolania nie je možné na zbernom dvore Pri Šajbách 1 z technických príčin odoberať a vážiť drobný stavebný odpad od obyvateľov, ktorí ho privezú osobným vozidlom alebo dodávkou.
Drobný stavebný odpad v prívesnom vozíku alebo vo vreciach či vedrách odoberáme bez zmeny.

Stavebný odpad môžete odovzdať aj na Zbernom dvore OLO na Starej Ivanskej ceste 2 od pondelka do soboty, od 8.00 do 18.00. Odovzdanie je spoplatnené na základe VZN č. 6/2020 poplatkom 0,078 Eur/kg, ktorý sa uhrádza hlavnému mestu SR Bratislavy. 

Ďakujeme za pochopenie.

Viac informácií k zberným dvorom OLO a obyvatelia dočítajú na stránkach OLO:

Zberný dvor Rača, ul. Pri šajbách: https://www.olo.sk/zberny-dvor-raca/

Zberný dvor, Ivanská cesta: https://www.olo.sk/zberny-dvor-olo-a-s/