Obnovujeme Vajnorský ľudový dom

24 november 2021

Po prvej etape obnovy ľudového domu, ktorá sa uskutočnila v roku 2014, mestská časť spustila druhú etapu obnovy Vajnorského ľudového domu.
Obnovu realizujeme aj s podporou finančného príspevku od Ministerstvo financií SR.

Samotná rekonštrukcia prebieha pod odborným dohľadom pamiatkového úradu. Cieľom je zachovať čo najviac prvkov ľudovej architektúry. V prípade, že sa jednotlivý prvok už nedá zachrániť, pristupujeme k vytvoreniu jeho presnej kópie. V rámci rekonštrukcie ľudového domu budú vytvorené aj sociálne zariadenia, ktoré dlhodobo chýbali a do ľudového domu zavedieme aj vodu a plyn.

Veríme, že najbližšia šibačka bude vo vynovenom Vajnorskom ľudovom dome.