OR PZ SR: "Preventívna kampaň Seniori, stali ste sa obeťou trestného činu? "

14 január 2022

V roku 2019 bola v priestoroch Klientskeho centra Okresného úradu v Bratislave (na adrese: Tomášiková 46, Bratislava), otvorená Informačná kancelária pre obete trestných činov. Úlohou Informačnej kancelárie je poskytnutie základných informácií obetiam trestných činov a sprostredkovanie odbornej pomoci v oblasti psychologického a sociálneho poradenstva, právnej podpory a usmernenia.

Zo začiatku boli aktivity zamerané na obete z radov seniorov, neskôr sa pomoc rozšírila aj o obete násilných trestných činov (vrátane domáceho násilia), obete nenávistných trestných činov a extrémizmu, obete obchodovania s ľuďmi a obete z radov mládeže.

Ak ste sa stali obeťou trestného činu, neváhajte a požiadajte o pomoc, ktorá Vám bude poskytnutá diskrétne a bezplatne

Prvý kontakt môže prebiehať e-mailom na adrese pomocobetiam@minv.sk, poštou, osobným stretnutím v Informačnej kancelárii pre obete trestných činov, prípadne telefonicky (na telefónnych číslach 0961/046 014 alebo 0908 794 281) počas úradných hodín (pondelok - štvrtok: 08:00 - 15:00, piatok: 08:00 - 14:00).

Podrobnejšie informácie nájdete v tlačovej správe tu.