Otvorenie petangového ihriska v Rakús parku

8 september 2021

Vážení občania, radi by sme Vás pozvali na slávnostné otvorenie novovybudovaného petangového ihriska v Rakús parku, ktoré sa uskutoční už tento piatok 10. septembra 2021 o 10:00.

Petangové ihrisko vzniklo ako komunitný projekt našich vajnorských seniorov z Jednoty dôchodcov Vajnory, pod vedením Jána Krištofiča s manželkou Vierkou. Na projekte participovala aj miestna a mestská poslankyňa Monika Debnárová, ktorá na projekt prispela finančnými prostriedkami z svojich poslaneckých priorít Podujatie organizačne zabezpečujú autori projektu petangového ihriska v Rakús parku

Projekt bol taktiež financovaný z dotácie z rozpočtu hlavného mesta SR - Bratislavy, prostredníctvom Nadácie Bratislava. Svoju účasť na podujatí prisľúbil aj primátor hl. Mesta Bratislavy, pán Matúš Vallo.