Oznam o obnove dopravného značenia na parkovisku pred modrým domom

18 november 2020

Vážení občania,
mestská časť Bratislava-Vajnory si Vám dovoľuje oznámiť že v sobotu 21. novembra 2020 od 9:00 hod sa bude vykonávať obnova vodorovného dopravného značenia na parkovisku na ul. Roľníckej ulici pred modrým domom.
Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste neparkovali v uvedenom čase na vyznačených parkovacích miestach.
Obnova bude vyznačená aj priamo na mieste dočasným dopravným značením.
Za porozumenie Vám vopred ďakujeme.