Oznam o prerušení dodávky pitnej vody - Dorastenecká ulica

4 december 2021

Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje obyvateľom dotknutej oblasti, že dňa 7. decembra 2021 od 8:00 h do 14:00 h bude odstavená dodávka pitnej vody.

Náhradné zásobovanie nebude zabezpečené, preto Bratislavská vodárenská spoločnosť žiada odberateľov v dotknutej oblasti o kontrolu vodovodných uzáverov vo svojich nehnuteľnostiach ako aj prípadné pripravenie potrebnej zásoby pitnej vody. Oznam o prerušení dodávky pitnej vody bude odberateľom oznámený aj formou ohlasovacieho lístka.

Ďakujeme za pochopenie.