Oznam o prerušení dodávky pitnej vody - Tomanova, Na jarku

14 júl 2020

Oznamujeme obyvateľom dotknutej oblasti, že dňa 22. 7. 2020 od 8:00 h do 15:00 h bude odstavená dodávka pitnej vody.

Náhradné zásobovanie nebude zabezpečené, preto Bratislavská vodárenská spoločnosť žiada odberateľov v dotknutej oblasti o kontrolu vodovodných uzáverov vo svojich nehnuteľnostiach ako aj prípadné pripravenie potrebnej zásoby pitnej vody.

Ďakujeme za pochopenie.