Oznam o prerušení dodávky pitnej vody - Tomanova ulica (od križovaky Pri mlyne, po Čierny chodník)

13 október 2020

Oznamujeme obyvateľom dotknutej oblasti (Tomanova ulica - od križovaky Pri mlyne, po Čierny chodník), že dňa 29. 10. 2020 od 8:00 h do 15:00 h bude odstavená dodávka pitnej vody.

Náhradné zásobovanie nebude zabezpečené, preto Bratislavská vodárenská spoločnosť žiada odberateľov v dotknutej oblasti o kontrolu vodovodných uzáverov vo svojich nehnuteľnostiach ako aj prípadné pripravenie potrebnej zásoby pitnej vody.

Ďakujeme za pochopenie.