Oznam o predĺžení prevádzky zberného dvora

18 november 2019

Prevádzka zberného dvora bude predĺžená o 2 týždne, a to do SOBOTY 30.11.2019.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na úpravu prevádzkových hodín.

V piatok bude fungovať zberný dvor v pôvodnom režime do 18:00 hod. a počas soboty je prevádzka zberného dvora skrátená do 16:00 hod.