PD Vajnory zaslalo vlastníkom viníc oznámenie o znížení stavu viníc. Prečo?

7 február 2020

V priebehu januára tohto roku, PD Vajnory zaslalo vlastníkom viníc písomné oznámenie, v ktorom boli upovedomení o znížení stavu viníc a s tým súvisiacich povinnostiach vlastníka vo vzťahu k podávaniu daňového priznania z nehnuteľností.

Vzhľadom k množstvu prívalu otázok majiteľov viníc, ktorí rovnako prichádzali na MÚ vo Vajnoroch s množstvom otázok a dopytom po odpovediach, PD Vajnory poskytlo nasledovné vysvetlenie:

„Družstvo obhospodaruje celkovo plochu 980ha ornej pôdy, viníc a sadov, ktorú má v rôznych kombináciách prenajatú od 2008 vlastníkov.

V novembri 2019 predstavenstvo Poľnohospodárskeho družstva Vajnory schválilo zníženie plochy obhospodarovaných viníc pre rok 2020 a ďalšie.

Ide o rozhodnutie vynútené situáciou na trhu s vínom a najmä so zhodnocovaním úrody z vinohradov. Starostlivosť o vinohrady je náročná na ručnú prácu a výťažok z predaja hrozna, šťavy alebo vína nekryje ani náklady na prácu. Celkom nepokryté zostávajú náklady na chémiu a stroje.

Zmeny, ktoré sa týkali viníc zasiahli až 1300 zmlúv, keďže parcely sú vlastnícky veľmi rozdrobené.

So spracovaním agendy i zasielaním oznámení sme začali ihneď po rozhodnutí predstavenstva.

Objem 2008 zmlúv nebolo možné vybaviť v priebehu mesiaca. Pri každej parcele bolo potrebné preveriť aktuálnosť záznamov v katastri. Aby sme vlastníkom uľahčili orientáciu, ktoré parcely už PD Vajnory nebude obhospodarovať a tým pádom ani platiť daň, bolo potrebné ich jednotlivo do listov vypisovať. Vybavenie celej agendy 1300 listov sa tak natiahlo na dva mesiace. Ostatných 600 oznamov bolo odoslaných v druhej polovici januára 2020.

Vlastníci, ktorí vďaka tomu nestihli termín podania daňového priznania, majú zo zákona 30 dní od obdržania informácie o zmene na to, aby navštívili príslušného miestneho správcu dane a podali daňové priznanie“, dopĺňa Poľnohospodárske družstvo Vajnory.

Na koho sa môžu vlastníci v tomto prípade obrátiť?

Všetky prípadné otázky môžu dotknutí majitelia zasielať mailom na poda@pdvajnory.sk alebo osobne, a to každú stredu na pôdnom oddelení PD Vajnory.