Predchádzajte vzniku požiaru - dajte si skontrolovať vykurovací systém

13 november 2020

 

Dovoľujeme si pripomenúť, keďže vykurovacia sezóna už začala, aby ste boli zodpovední a ak ste tak ešte nespravili, dajte si skotrolovať vaše vykurovacie zariadenia a tým predíďte vzniku požiaru.

Viac informácií nájdete aj v tomto dokumente vydaním ministerstvom vnútra SR.