Referendum 2023

20 január 2023

Volebné miestnosti pre referendum, ktoré sa uskutoční v sobotu 21.januára 2023 od 7.00 do 22.00, budú tentokrát pripravené v Dome kultúry Vajnory.

Zoznam ulíc patriacich k príslušným volebným okrskom:

OKRSOK Č.1 - Alviano, Buzalkova, Dorastenecká, Nové Šuty, Pod krížom, Pračanská, Pri majeri, Pri nadjazde, Pri pasienku, Pri pekárni, Pri potoku, Pri rybníku, Pri starom letisku, Pri šanci, Regrútska, Rybničná, Šinkovské, Šutráková, Šuty, Tibenského, Tuhovská, Uhliská, Zbrody, lokalita Vajnorské jazerá

OKRSOK Č.2 - Čierny chodník, Pri mlyne, Príjazdná, Roľnícka, Šachorová, Široká, Za mlynom

OKRSOK Č.3 - Baničova, Hospodárska, Jačmenná, Kataríny Brúderovej, Koncová, Koniarkova, Kratiny, Kúkoľova, Na doline, Na jarku, Nad jazierkom, Nad válkom, Nemecká dolina, Ochotnícka, Osloboditeľská, Pod lipami, Pod Válkom, Pri pastierni, Pri Struhe, Skuteckého, Šaldova, Tomanova, Veľké Štiepnice, Za farou, Za humnami, Zátureckého

Viac informácií nájdete na:

https://www.vajnory.sk/referendum