Sanácia vodovodu na Koniarkovej ulici

19 január 2023

Od pondelka 23.januára 2023 do cca začiatku apríla 2023 bude Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. realizovať sanáciu verejného vodovodu na Koniarkovej ulici.

Sanácia bude prebiehať v 3.etapách podľa nasledovného časového harmonogramu:

1. etapa – 27.3. - 31.3. 2023 = od Rybničnej 27 bude uzatvorený pravý jazdný pruh smerom na Roľnícku ulicu

2. etapa – 20.3. - 24.3. 2023 = od Rybničnej 27 bude uzatvorený pravý jazdný pruh smerom na Raču

3. etapa – 23.1. - 31.3. 2023 = Koniarkova ulica v časti od Rybničnej po Skuteckého bude uzatvorená. Vjazd bude povolený pre vozidlá stavby a pre osobné vozidlá po dohode medzi realizátorom a vlastníkom nehnuteľnosti. Rozkopávkové práce budú prebiehať priebežne a výkop bude prekrytý oceľovou platňou až do ukončenia rozkopávkových prác.

Výkopy sa budú realizovať v celej dĺžke úseku Koniarkovej ulice a od Rybničnej po Skuteckého. V prípade zlého stavu prípojok k rodinným domom investor zrealizuje ich výmenu za nové.

 

Spoločnosť si Vás preto dovoľuje požiadať o pochopenie a spoluprácu, a zároveň sa ospravedlňuje za vzniknutú situáciu.

 

Kontakt na realizátora realizátora prác p. Šimčík 0902 969 181

Kontakt na investora BVS Ing. Vitkovičová 0904 838 747