Slovak Telekom a.s. realizuje modernizáciu telekomunikačnej siete v mestskej časti

24 september 2021

V najbližších dňoch Vás môžu kontaktovať pracovníci zastupujúci investora Slovak Telekom za účelom odkonzultovania a doplnenia informácii týkajúcich sa umiestnenia optickej internetovej prípojky. Bude alebo už bolo Vám doručené tlačivo ( "Súhlas k umiestneniu a zhotoveniu súčasti verejnej elektronickej komunikačnej siete") v ktorom môžete prejaviť svoj súhlas s vybudovaním prípojky optickej internetovej siete do vášho domu. V prípade ak nebudete zastihnutý, na adrese tlačivo si nájdete v poštovej schránke. Stiahnuť si ho môžete aj pod týmto oznamom.

Odpovede na najčastejšie otázky obyvateľov, s ktorými sa stretávame:

• Všetky náklady spojené s budovaním telekomunikačnej siete v rámci tejto investičnej akcie budú hradené spoločnosťou Slovak Telekom, a.s.
• Súhlas so samotnou výstavbou Vás, ako vlastníka nehnuteľnosti, nezaväzuje ku žiadnej úhrade nákladov na vybudovanie siete a optických účastníckych skriniek.
• Súhlas Vás nezaväzuje ani ku žiadnemu budúcemu objednávaniu, alebo odberu služieb.

Ak máte záujem o bezplatné a nezáväzné vybudovanie prípojky, vyplňte priložený dokument  a zašlite ho naskenovaný e-mailom na adresu: viktor.nogli@gmail.com alebo ho odovzdajte na miestnom úrade do 29.9.2021

V prípade otázok je kontaktnou osobou: Viktor Nógli /  0904034815   V.Z. elkatel s.r.o.,  Slovak Telekom a.s.