Správa o rozbore vody vo Vajnoroch

17 jún 2020

Starosta mestskej časti Vajnory Ing. Michal Vlček dnes obrdžal kompletné výsledky rozboru vody z Vajnorských jazier a zo studní nachádzajúcich sa v tesnej blízkosti Vajnorských jazier. Odber vzoriek bol realizovaný spoločnosťou Aquaseco dňa 28.5. 2020. Na základe ich rozboru sa vo vode nepotvrdili žiadne nebezpečné chemické látky pochádzajúce z nelegálnej skládky Farná, ktorá sa nachádza v katastri obce Ivanka pri Dunaji. “Som veľmi rád, že analýza nepreukázala kontamináciu vody vo Vajnorských jazerách a studniach, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti jazier. Napriek tomu situáciu nechceme podceniť a aj v budúcnosti budeme vodu vo Vajnoroch preventívne testovať. O výsledkoch rozboru vajnorskej vody plánujem informovať ministra životného prostredia Jána Budaja, taktiež sa budem zaujímať o ďalší postup ministerstva vo veci sanácie tejto nelegálnej skládky, ktorá sa nachádza na hranici mestskej časti Vajnory”, povedal starosta Vajnor Michal Vlček.