Spúšťa sa petícia za prestavbu diaľnice D1 a križovatky Triblavina v súlade s pôvodným plánom

11 apríl 2016

Petíciu môžete podpísať aj ON-LINE na http://www.peticie.com/peticia_za_prestavbu_dianice_d1_bratislava__trnava_so_subenym

O novovzniknutej petícii za prestavbu diaľnice D1 v úseku Bratislava – Trnava a križovatky Triblavina v súlade s pôvodným plánom hovorili na štvrtkovom pracovnom stretnutí na Miestnom úrade Vajnory starosta Vajnôr Ján Mrva spolu s členmi petičného výboru, ktorí sú obyvateľmi lokalít najviac dotknutou plánovou výstavbou.

Petíciou za prestavbu diaľnice D1 Bratislava – Trnava so súbežnými kolektormi a výstavbu križovatky Triblavina v súlade s vydanými povoleniami z roku 2013 chce petičný výbor docieliť, aby sa prestavba vrátila k svojmu pôvodnému projektu. Nový projekt totiž už s kolektormi nepočíta a mení pôvodne navrhované riešenie diaľnice D1 so šiestimi pruhmi a kolektormi na diaľnicu s ôsmimi pruhmi bez kolektorov. Diaľnica s kolektormi mala tvoriť zbernicu a odľahčiť tak regionálne cesty medzi Trnavou, Sencom, Pezinkom a Bratislavou.

„Žiadame ministerstvo dopravy, aby sa diaľnica realizovala presne tak, ako bola schválená – 6-pruh s dvomi kolektormi, žiadame dodržať územný plán BSK, kde sú dopravné stavby presne osadené a tiež žiadame urobiť križovatku Triblavina s privádzačmi, aby sa mohla výstavba diaľnice postaviť s kolektormi tak, ako sa mala,“ uviedol starosta Ján Mrva.

Petícia sa skladá z troch bodov. Prvým je požiadavka realizovať prestavbu diaľnice v súlade s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou – realizovať pôvodný zámer rozšírenia diaľnice na 6-pruh spolu s kolektormi namiesto na 8-pruh bez kolektorov.

Druhý bod je dodržať územný plán BSK, ktorý je súčasťou záväzných regulatív územného rozvoja BSK.

Tretím bodom je dodržať stavebné povolenie, v ktorom je riešená mimoúrovňová križovatka Triblavina s kolektormi. Výstavba sa aktuálne začala bez kolektorov a taktiež v oznámení o zmene plánu sa s kolektormi nepočíta.

„Naša petícia má ambíciu podporiť aktivity samospráv, aby mohli vplývať na ministerstvo dopravy a NDS, aby sa proces zastavil, pretože v tejto chvíli sa stavia bez právoplatného povolenia a aby sa prestavba diaľnice D1 a križovatky Triblavina realizovala tak, ako bola schválená. Mám už nejaké indície, že tak už bude konať, ale potrebujem aj podporu verejnosti z tejto lokality, aby sa tak určite stalo. Naším cieľom je to, aby došlo k zlepšeniu tranzitnej, ale aj osobnej dopravy východnej časti Bratislavy,“ uviedol Ján Mrva.

Predsedom petičného výboru je vajnorský starosta Ján Mrva: „Začína to u nás vo Vajnoroch, pretože práve Vajnory sú mestskou časťou najviac zaťaženou tranzitnou dopravou, prechádza tadeto až 70 % dopravy zo Slovenska do Bratislavy, nezáleží na tom, či cez Svätý Jur, od Chorvátskeho Grobu, po Seneckej ceste alebo po diaľnici, vždy to ide cez chotár mestskej časti Vajnory. Ale dopad nesú aj obyvatelia Bernolákova, Ivanky pri Dunaji, Svätého Jura, Senca aj Chorvátskeho Grobu.“

V stredu 13. apríla by sa mala uskutočniť verejná odborná diskusia, ktorej by sa mali zúčastniť zástupcovia Ministerstva dopravy SR, pracovníci NDS, predseda BSK, ako aj starostovia dotknutých mestských častí. Diskusia by mala priniesť odpovede ohľadom zmien v projektoch diaľnice D1, ako aj križovatky Triblavina.

Veronika Baráková

Šéfredaktorka VN