STAROSTA VLČEK: PRVÁ STREDA V MESIACI – pravidelné osobné stretnutia s občanmi

25 február 2020

V záujme vytvorenia možnosti osobného kontaktu s občanmi, prvá streda v mesiaci je dňom venovaný občanom, ktorá má poskytnúť priestor na vyjadrenie ich názorov, podnetov, otázok. Raz v mesiaci, vždy prvú stredu tak majú občania možnosť stretnúť sa so starostom v jeho kancelárii na MÚ vo Vajnoroch.

„Každý občan, či už mestskej časti alebo mesta Bratislavy sa môže prísť osobne so mnou porozprávať a predniesť svoju požiadavku, postreh alebo otázku súvisiacu či už s chodom nášho úradu alebo čohokoľvek,“ objasňuje starosta Michal Vlček.

Občan tak môže prísť na úrad starostu osobne v uvedenom čase a bez vopred dohodnutého termínu, ohlásenia.

Najbližšie osobné stretnutie s občanmi je 4. marca 2020 v čase od 16:00 do 18:00 hod. v kancelárii starostu Vajnor na Miestnom úrade.