Stretnutie starostu s občanmi bude 8. júla 2020

29 jún 2020

Starosta Michal Vlček pozýva na otvorenú stredu s občanmi.

Ak máte akékoľvek otázky, námety, reklamácie, bez objednania ste srdečne vítaní na pôde Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Vajnory v stredu 8.júla 2020 od 16.00 – 18.00 h.